Coaches

6
DOCENT TRAINING & WORKSHOPS

Omschrijving


Als docent wordt er steeds meer van u verwacht. In deze training leert u zich te focussen en hoe u prioriteiten moet stellen. Zodat u inzicht krijgt in uw eigen krachten en uitdagingen en hoe u deze creatief kunt ontwikkelen.
De training dans in het onderwijs is er op gericht de verbinding met uzelf terug te vinden, zodat u weer optimaal en ritmisch aan het werk kunt. Tijdens de training wordt er gekeken naar de doelen en de ambitie van het team, hoe daar als groep vorm aan gegeven kan worden; hoe de verhouding is tussen de verschillende individuen en tussen de individuen en het team op zich. De training kan ook individueel worden gevolgd.
Tijdens een individueel traject wordt gekeken waar u als persoon tegen aan loopt en hoe u hier mee om kunt gaan.

Resultaat


De docent, het team of een sector inzicht geven in de veranderende eigen krachten en mogelijkheden, zodat deze optimaal kunnen worden gebruikt en zodat deze zich kunnen blijven ontwikkelen.

Programma inhoud


De centrale thema’s zijn:
• Wat wil ik?
• Wat kan ik?
• Wat moet ik?
Met behulp van verschillende vragen en opdrachten wordt er antwoord gegeven op deze vragen. Deze antwoorden worden vertaald naar de onderwijspraktijk. De training is interactief. Aan de hand van verschillende opdrachten worden de krachten van docenten en/of een team in kaart gebracht.
7
COACH TRAINING
Dansers staan voor veel uitdagingen die ieder een eigen aanpak en tactiek vereisen. Deze uitdagingen komen voort uit de rol die dansers vervullen binnen de maatschappij: zij vormen immers de verbinding tussen dat wat verwacht wordt vanuit de opdrachtgever en dat wat gevraagd wordt vanuit ouders en kinderen.
Zowel docenten, teamleiders als danser staan daarbij steeds vaker stil bij de uitvoering van hun werkzaamheden, hun persoonlijke rolopvatting en hoe deze opvatting past binnen de gestelde kaders van de school. Daarbij kan het voorkomen dat zij vastlopen in hun werk of juist voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Begeleiding door middel van externe coaches wordt daardoor steeds meer wenselijk en ook steeds meer als ‘gewoon’ gezien.
Omschrijving Als docent wordt er steeds meer van u verwacht. In deze training leert u zich te focussen en hoe u prioriteiten moet stellen. Zodat u inzicht krijgt in uw eigen krachten en uitdagingen en hoe u deze creatief kunt ontwikkelen. De training dans in het onderwijs is er op gericht de verbinding met uzelf terug te vinden, zodat u weer optimaal en ritmisch aan het werk kunt. Tijdens de training wordt er gekeken naar de doelen en de ambitie van het team, hoe daar als groep vorm aan gegeven kan worden; hoe de verhouding is tussen de verschillende individuen en tussen de individuen en het team op zich. De training kan ook individueel worden gevolgd. Tijdens een individueel traject wordt gekeken waar u als persoon tegen aan loopt en hoe u hier mee om kunt gaan. Resultaat De docent, het team of een sector inzicht geven in de veranderende eigen krachten en mogelijkheden, zodat deze optimaal kunnen worden gebruikt en zodat deze zich kunnen blijven ontwikkelen. Programma inhoud De centrale thema’s zijn: • Wat wil ik? • Wat kan ik? • Wat moet ik? Met behulp van verschillende vragen en opdrachten wordt er antwoord gegeven op deze vragen. Deze antwoorden worden vertaald naar de onderwijspraktijk. De training is interactief. Aan de hand van verschillende opdrachten worden de krachten van docenten en/of een team in kaart gebracht. Dansers staan voor veel uitdagingen die ieder een eigen aanpak en tactiek vereisen. Deze uitdagingen komen voort uit de rol die dansers vervullen binnen de maatschappij: zij vormen immers de verbinding tussen dat wat verwacht wordt vanuit de opdrachtgever en dat wat gevraagd wordt vanuit ouders en kinderen. Zowel docenten, teamleiders als danser staan daarbij steeds vaker stil bij de uitvoering van hun werkzaamheden, hun persoonlijke rolopvatting en hoe deze opvatting past binnen de gestelde kaders van de school. Daarbij kan het voorkomen dat zij vastlopen in hun werk of juist voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Begeleiding door middel van externe coaches wordt daardoor steeds meer wenselijk en ook steeds meer als ‘gewoon’ gezien. Coaching
UDA coacht dansers en dansbegeleiders op allerlei vraagstukken. Of het nu gaat om verandering van functie door bijvoorbeeld opdrachtgever, het verbeteren van de teamgeest of individuele uitdagingen op het gebied van lesgeven. Onze coaches werken, samen met u, stap voor stap toe naar een oplossing of antwoord op uw vraag. Door het bieden van overzicht, het structureren van het denkproces en het geven van praktische tips kunnen onze coaches u het inzicht geven dat u nodig heeft.
U kunt ons inzetten voor individuele (loopbaan) coaching en teamcoaching.
Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met op ons!